Truy cập

Hôm nay:
91
Hôm qua:
92
Tuần này:
291
Tháng này:
6220
Tất cả:
229879

Ý kiến thăm dò

THONG BÁO LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ 2024

Ngày 09/04/2024 10:48:07

UBND XÃ THĂNG THỌ LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THĂNG THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thăng Thọ, ngày 15 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ

TT

Thời gian

Ghi chú

1

Buổi Sáng

Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

2

Buổi Chiều

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 h 00 phút

Thời gian thực hiện từ ngày 16 tháng 04 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024


CHỦ TỊCH

Phạm Quang Thuyên

THONG BÁO LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ 2024

Đăng lúc: 09/04/2024 10:48:07 (GMT+7)

UBND XÃ THĂNG THỌ LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THĂNG THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thăng Thọ, ngày 15 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ

TT

Thời gian

Ghi chú

1

Buổi Sáng

Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

2

Buổi Chiều

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 h 00 phút

Thời gian thực hiện từ ngày 16 tháng 04 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024


CHỦ TỊCH

Phạm Quang Thuyên

Người tốt, việc tốt