Truy cập

Hôm nay:
9
Hôm qua:
870
Tuần này:
6631
Tháng này:
15612
Tất cả:
248138

Ý kiến thăm dò

ĐẢN UỶ XÃ THĂNG THỌ

Ngày 07/07/2023 10:05:10

ĐẢNG UỶ XÃ

Đồng chí: Phạm Hồng khôi:

Chức vụ: Bí thư Đảng Uỷ- Chủ tịch HĐND xã

Sinh ngày: 20/12/1976

Quê quán: xã Thăng Bình Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0987498091

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: phamkhoiubtb@gmail.com


Ảnh chân dung

Đồng chí: Hoàng Thị An:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Uỷ

Sinh ngày: 02/02/1981

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0397627227

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmai: anthangtho@gmai.com


Ảnh chân dung

Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền:

Chức vụ: Phó CN UBKT Đảng Uỷ

Sinh ngày: 1994

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0947073898

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmai: nguyenhien@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến:

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Bí thư chi bộ thôn Thọ Thượng

Sinh ngày: 03/04/1970

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0392286838

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Lê Đình Ký:

Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Thọ Khang

Sinh ngày: 23/07/1954

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại:

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Lê Công Hường:

Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Thọ Đông

Sinh ngày: 10/09/1955

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại:

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Bùi Kim Quang:

Chức vụ: Bí thư chi bộ Trường THCS

Sinh ngày: 10/01/1963

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại:

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Lê Văn Huy:

Chức vụ: Bí thư chi bộ Trường Tiểu Học

Sinh ngày: 15/09/1973

Quê quán: xã Công Chính, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0984508846

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Lại Thị Huỳnh:

Chức vụ: Bí thư chi bộ Trường Mần Non

Sinh ngày: 08/05/1968

Quê quán: xã Công Chính, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0778470199

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Phạm Thị Bích:

Chức vụ: Bí thư chi bộ Trạm Y Tế

Sinh ngày: 10/08/1979

Quê quán: xã Công Liêm, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0346647672

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmai:

ĐẢNG UỶ XÃ

Đồng chí: Phạm Hồng khôi:

Chức vụ: Bí thư Đảng Uỷ- Chủ tịch HĐND xã

Sinh ngày: 20/12/1976

Quê quán: xã Thăng Bình Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0987498091

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: phamkhoiubtb@gmail.com


Ảnh chân dung

Đồng chí: Hoàng Thị An:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Uỷ

Sinh ngày: 02/02/1981

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0397627227

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmai: anthangtho@gmai.com


Ảnh chân dung

Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền:

Chức vụ: Phó CN UBKT Đảng Uỷ

Sinh ngày: 1994

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0947073898

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmai: nguyenhien@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến:

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Bí thư chi bộ thôn Thọ Thượng

Sinh ngày: 03/04/1970

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0392286838

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Lê Đình Ký:

Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Thọ Khang

Sinh ngày: 23/07/1954

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại:

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Lê Công Hường:

Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Thọ Đông

Sinh ngày: 10/09/1955

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại:

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Bùi Kim Quang:

Chức vụ: Bí thư chi bộ Trường THCS

Sinh ngày: 10/01/1963

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại:

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Lê Văn Huy:

Chức vụ: Bí thư chi bộ Trường Tiểu Học

Sinh ngày: 15/09/1973

Quê quán: xã Công Chính, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0984508846

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Lại Thị Huỳnh:

Chức vụ: Bí thư chi bộ Trường Mần Non

Sinh ngày: 08/05/1968

Quê quán: xã Công Chính, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0778470199

Địa chỉ Gmai:

Đồng chí: Phạm Thị Bích:

Chức vụ: Bí thư chi bộ Trạm Y Tế

Sinh ngày: 10/08/1979

Quê quán: xã Công Liêm, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0346647672

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmai:

Người tốt, việc tốt