Truy cập

Hôm nay:
6
Hôm qua:
870
Tuần này:
6628
Tháng này:
15609
Tất cả:
248135

Ý kiến thăm dò

UBND XÃ THĂNG THỌ

Ngày 07/07/2023 10:19:45

Khối UBND xã

Đồng chí: Phạm Quang Thuyên

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Uỷ- Chủ tịch UBND xã

Sinh ngày: 20/09/1979

Quê quán: xã Thăng Long Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0973612898

Địa chỉ Gmail: quangthuyen1979@gmail.com

Ảnh chân dung

Đồng chí: Lê Đăng Thức:

Chức vụ: UV BCH Đảng Uỷ, Phó Chủ Tịch UBND xã

Sinh ngày: 12 / 06 / 1979

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0979655775

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: lethuc7645@gmail.com

Ảnh chân dung

Đồng chí: Trần Văn Ngà:

Chức vụ: Uỷ viên UB chỉ huy trưởng Quân Sự xã

Sinh ngày: 1987

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0971176558

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng chí: Nguyễn Xuân Đức:

Chức vụ: Uỷ viên UB Trưởng Công an xã, BT Chi Bộ CA xã

Sinh ngày: 1989

Quê quán: xã Tế Lợi, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0904678226

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail

Đồng Chí: Nguyễn Duy Kế

Chức vụ: Công chức Văn phòng- Thống Kê

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 26/05/1970

Điện thoại: 0972526134

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: duykeca@gmail.com

Đồng Chí: Nguyễn Công Chiến

Chức vụ: Công chức Tư Pháp- Hộ Tịch

Quê quán: xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 12/06/1980

Điện thoại: 0913346838

Địa chỉ Gmail: chienchuoi79@gmail.com

Đồng Chí: Trần Thị Tâm

Chức vụ: Công chức LĐ-TBXH

Quê quán: xã Công Liêm, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 23/11/1987

Điện thoại: 0974355006

Địa chỉ Gmail: tamcongliem@gmail.com

Đồng Chí: Nguyễn Khắc Muôn

Chức vụ: Công chức Địa Chính-Xây Dựng

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1964

Điện thoại: 0915567776

Địa chỉ Gmail: muonđcthangtho@gmai.com

Đồng Chí: Nguyễn Khắc Dũng

Chức vụ: Công chức Văn Phòng- Thống kê

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1967

Điện thoại: 0376425778

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: nguyenkhacdung@gmail.com

Đồng Chí: Tô Thị Huệ

Chức vụ: Công chức Tài Chính- Kế Toán

Quê quán: xã Công Liêm, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1989

Điện thoại: 0836347968

Địa chỉ Gmail: tohuektcongliem@gmail.com

Đồng Chí: Bùi Hữu Thái

Chức vụ: Công chức Văn Hoá- Xã hội

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1972

Điện thoại: 0947945703

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: buithai@gmail.com

Đồng Chí: Bùi Hữu Bình

Chức vụ: Trưởng thôn Thọ Thượng

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1962

Điện thoại: 0366173158

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Hoàng Hữu Khương

Chức vụ: Trưởng thôn Thọ Khang

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 06/09/1963

Điện thoại: 0392506338

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Lê Đăng Đạt

Chức vụ: Trưởng thôn Thọ Đông

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 10/03/1968

Điện thoại: 0988300545

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Lê Thị Chiến

Chức vụ: Văn Thư Lưu Trữ - Phụ Trách Nông Nghiệp

Quê quán: xã Công Liêm, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 06/12/1994

Điện thoại: 0352373099

Địa chỉ Gmail: chiencongliem@gmail.com

Đồng Chí: Nguyễn Văn Quân

Chức vụ: Giám đốc HTX DV Nông Nghiệp

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1972

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0975211240

Địa chỉ Gmail: htxthangtho@gmail.com

Khối UBND xã

Đồng chí: Phạm Quang Thuyên

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Uỷ- Chủ tịch UBND xã

Sinh ngày: 20/09/1979

Quê quán: xã Thăng Long Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0973612898

Địa chỉ Gmail: quangthuyen1979@gmail.com

Ảnh chân dung

Đồng chí: Lê Đăng Thức:

Chức vụ: UV BCH Đảng Uỷ, Phó Chủ Tịch UBND xã

Sinh ngày: 12 / 06 / 1979

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0979655775

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: lethuc7645@gmail.com

Ảnh chân dung

Đồng chí: Trần Văn Ngà:

Chức vụ: Uỷ viên UB chỉ huy trưởng Quân Sự xã

Sinh ngày: 1987

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0971176558

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng chí: Nguyễn Xuân Đức:

Chức vụ: Uỷ viên UB Trưởng Công an xã, BT Chi Bộ CA xã

Sinh ngày: 1989

Quê quán: xã Tế Lợi, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0904678226

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail

Đồng Chí: Nguyễn Duy Kế

Chức vụ: Công chức Văn phòng- Thống Kê

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 26/05/1970

Điện thoại: 0972526134

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: duykeca@gmail.com

Đồng Chí: Nguyễn Công Chiến

Chức vụ: Công chức Tư Pháp- Hộ Tịch

Quê quán: xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 12/06/1980

Điện thoại: 0913346838

Địa chỉ Gmail: chienchuoi79@gmail.com

Đồng Chí: Trần Thị Tâm

Chức vụ: Công chức LĐ-TBXH

Quê quán: xã Công Liêm, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 23/11/1987

Điện thoại: 0974355006

Địa chỉ Gmail: tamcongliem@gmail.com

Đồng Chí: Nguyễn Khắc Muôn

Chức vụ: Công chức Địa Chính-Xây Dựng

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1964

Điện thoại: 0915567776

Địa chỉ Gmail: muonđcthangtho@gmai.com

Đồng Chí: Nguyễn Khắc Dũng

Chức vụ: Công chức Văn Phòng- Thống kê

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1967

Điện thoại: 0376425778

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: nguyenkhacdung@gmail.com

Đồng Chí: Tô Thị Huệ

Chức vụ: Công chức Tài Chính- Kế Toán

Quê quán: xã Công Liêm, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1989

Điện thoại: 0836347968

Địa chỉ Gmail: tohuektcongliem@gmail.com

Đồng Chí: Bùi Hữu Thái

Chức vụ: Công chức Văn Hoá- Xã hội

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1972

Điện thoại: 0947945703

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: buithai@gmail.com

Đồng Chí: Bùi Hữu Bình

Chức vụ: Trưởng thôn Thọ Thượng

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1962

Điện thoại: 0366173158

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Hoàng Hữu Khương

Chức vụ: Trưởng thôn Thọ Khang

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 06/09/1963

Điện thoại: 0392506338

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Lê Đăng Đạt

Chức vụ: Trưởng thôn Thọ Đông

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 10/03/1968

Điện thoại: 0988300545

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Lê Thị Chiến

Chức vụ: Văn Thư Lưu Trữ - Phụ Trách Nông Nghiệp

Quê quán: xã Công Liêm, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 06/12/1994

Điện thoại: 0352373099

Địa chỉ Gmail: chiencongliem@gmail.com

Đồng Chí: Nguyễn Văn Quân

Chức vụ: Giám đốc HTX DV Nông Nghiệp

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1972

Đại Biểu: HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0975211240

Địa chỉ Gmail: htxthangtho@gmail.com

Người tốt, việc tốt