Truy cập

Hôm nay:
35
Hôm qua:
870
Tuần này:
6657
Tháng này:
15638
Tất cả:
248164

Ý kiến thăm dò

MTTQ XÃ THĂNG THỌ

Ngày 07/07/2023 10:19:45

MTTQ và các Đoàn Thể


Đồng chí: Bùi Thị Nguyên

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Chủ Tịch UB MTTQ xã

Sinh ngày: 03/06/1984

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0949126706

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Ảnh chân dung

Đồng chí: Lê Thị Thuỷ:

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ Chủ Tịch hội Phụ Nữ xã

Sinh ngày: 1975

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0975810597

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail

Ảnh chân dung

Đồng Chí: Hoàng Như Thức

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ Chủ tịch Hội CCB xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1977

Điện thoại: 0372072996

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Bùi Ngọc Ban

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ Chủ tịch Hội Nông Dân xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 16/05/1989

Điện thoại: 0963386113

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: buingoc16051989@gmIl.com

Đồng Chí: Bùi Thị Hiền

Chức vụ: Bí Thư Đoàn xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1990

Điện thoại: 0977188675

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Trịnh Thị Tâm

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông Dân xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày:

Điện thoại: 0984797105

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Nguyễn Khắc Cường

Chức vụ: Phó Bí Thư Đoàn xã, Phó CHT QS xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 05/10/1986

Điện thoại: 0941369636

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Lại VănTiến

Chức vụ: Phó chủ tịch MTTQ xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 15/10/1980

Điện thoại: 0987508965

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Lê Đăng Liên

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CCB xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 26/02/1976

Điện thoại: 0372266814

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

MTTQ và các Đoàn Thể


Đồng chí: Bùi Thị Nguyên

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Chủ Tịch UB MTTQ xã

Sinh ngày: 03/06/1984

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0949126706

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Ảnh chân dung

Đồng chí: Lê Thị Thuỷ:

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ Chủ Tịch hội Phụ Nữ xã

Sinh ngày: 1975

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0975810597

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail

Ảnh chân dung

Đồng Chí: Hoàng Như Thức

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ Chủ tịch Hội CCB xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1977

Điện thoại: 0372072996

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Bùi Ngọc Ban

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng uỷ Chủ tịch Hội Nông Dân xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 16/05/1989

Điện thoại: 0963386113

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail: buingoc16051989@gmIl.com

Đồng Chí: Bùi Thị Hiền

Chức vụ: Bí Thư Đoàn xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 1990

Điện thoại: 0977188675

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Trịnh Thị Tâm

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông Dân xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày:

Điện thoại: 0984797105

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Nguyễn Khắc Cường

Chức vụ: Phó Bí Thư Đoàn xã, Phó CHT QS xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 05/10/1986

Điện thoại: 0941369636

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Lại VănTiến

Chức vụ: Phó chủ tịch MTTQ xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 15/10/1980

Điện thoại: 0987508965

Địa chỉ Gmail:

Đồng Chí: Lê Đăng Liên

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CCB xã

Quê quán: xã Thăng Thọ, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Sinh ngày: 26/02/1976

Điện thoại: 0372266814

Đại biểu: HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ Gmail:

Người tốt, việc tốt