Truy cập

Hôm nay:
15
Hôm qua:
26
Tuần này:
74
Tháng này:
248
Tất cả:
121693

Ý kiến thăm dò

UBND xã

Ngày 29/10/2019 00:00:00

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THĂNG THỌ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bùi Ngọc Lâm

CT UBND xã

0932311963

2

Nguyễn Văn Hưng

PCT UBND

0975437520

3

Phạm Ngọc Tuy

Trưởng Công an

0976463926

4

Lê Đăng Thức

Xã đội trưởng

0932360779

5

Nguyễn Khắc Dũng

Công chức VP-TK

0949102963

6

Nguyễn Duy Kế

Công chức VP-TK

0972526134

7

Đặng Sử Tú

Công chức Kế toán - NS

01679578390

8

Lê Đình Thăng

Công chức VH-XH

01223356311

9

Nguyễn Khắc Muôn

Công chức ĐC-XD

0915567776

10

Nguyễn Công Chiến

Công chức TP-HT

0913346838

11

Phạm Thị Dung

Công chức ĐC-NN

0974728847

12

Trần Thị Tâm

Công chức LĐTBXH

0974353006

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THĂNG THỌ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bùi Ngọc Lâm

CT UBND xã

0932311963

2

Nguyễn Văn Hưng

PCT UBND

0975437520

3

Phạm Ngọc Tuy

Trưởng Công an

0976463926

4

Lê Đăng Thức

Xã đội trưởng

0932360779

5

Nguyễn Khắc Dũng

Công chức VP-TK

0949102963

6

Nguyễn Duy Kế

Công chức VP-TK

0972526134

7

Đặng Sử Tú

Công chức Kế toán - NS

01679578390

8

Lê Đình Thăng

Công chức VH-XH

01223356311

9

Nguyễn Khắc Muôn

Công chức ĐC-XD

0915567776

10

Nguyễn Công Chiến

Công chức TP-HT

0913346838

11

Phạm Thị Dung

Công chức ĐC-NN

0974728847

12

Trần Thị Tâm

Công chức LĐTBXH

0974353006

Người tốt, việc tốt