Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
102
Tuần này:
395
Tháng này:
2938
Tất cả:
218392

Ý kiến thăm dò

TUYÊN TRUYỀN CĐS

Ngày 01/03/2024 09:13:53

Bản tin tuyên truyền về cấp tài khoản định danh điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN

THĂNG THỌ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thăng Thọ, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Bản tin tuyên truyền về cấp tài khoản định danh điện tử

Theo quy định tại Luât Cư trú 2020 thì từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp chỉ còn được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Điều đó đồng nghĩa với việc khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, công dân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn Chíp điện tử, cơ quan có thẩm quyền sẽ tra cứu được các thông tin cư trú, nhân thân và thực hiện các giao dịch, công việc cho công dân hoặc công dân trực tiếp làm việc, giao dịch qua điện thoại di động (Smart phone) có tích hợp phần mềm VneiD được tải trên ứng dụng điện thoại CH PLAY hoặc APP STORE (công dân vào trang Facebook: Công an xã Thăng Thọ hoặc kết bạn Zalo: Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và xác lâp tài khoản định danh điện tử mức độ 1). Để đăng ký được tài khoản định danh điện tử công dân cần thực hiện các nội dung sau:

Trường hợp 1: Đối với công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn Chíp điện tử thì phải đến ngay Công an huyện hoặc Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn cấp Căn cước gắn Chíp điện tử đồng thời được cấp luôn tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trường hợp này công dân cần mang theo Bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe). Tức là công dân muốn có tài khoản định danh điện tử trên điện thoại thì bắt buộc phải có căn cước công dân gắn Chíp điện tử.

Trường hợp 2: Đối với công dân đã có căn cước công dân gắn Chíp điện tử: Công dân tải phần mềm VneiD được tải trên ứng dụng điện thoại CH PLAY hoặc APP STORE (công dân vào trang Facebook: Công an xã Thăng Thọ hoặc kết bạn Zalo: Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và xác lâp tài khoản định danh điện tử mức độ 1), trường hợp công dân muốn tạo tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì quy trình giống như trường hợp 1, công dân phải đến ngay Công an huyện hoặc Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trường hợp này công dân cần mang theo Bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe).

Khi người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ được hưởng những

lợi ích sau (đặc biệt là khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2

thì có thể ngồi tại nhà để thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng hoặc không phải mang theo các loại giấy tờ khi đi giao dịch, làm việc), cụ thể như sau :

- Thứ nhất, đối với người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thì công dân đó khi thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết.

- Thứ hai, đối với người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thì công dân đó có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình với bên thứ 3 thông qua quét mã Orcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Thứ ba, đối với người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thì công dân đó có thể thay thế Căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, hiểm y tế,....

- Thứ tư, đối với người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thì công dân đó có thể thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền.).

- Thứ năm là, bảo mật thông tin công dân, không thể giả mạo, chính xác và duy nhất do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý. Do vậy, khi công dân thực hiện các giao dịch điện tử trên môi trường điện tử sẽ thuận tiện và an toàn.

Mọi khó khăn, vướng mắc cần giải đáp liên quan đến thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đề nghị công dân vào trang Facebook: Công an xã Thăng Thọ hoặc kết bạn Zalo: Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và xác lập tài khoản định danh điện tử. Trường hợp công dân không thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử mà không thông báo lý do thì cơ quan Công an sẽ tích hợp nội dung trên vào phần mề m dữ liệu Quốc gia về dân cư và thông báo trên hệ thống truyền thanh, sau này các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị ảnh hưởng thì hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Nguyễn Xuân Đức

DUYỆT TIN BÀI

PCT. UBND XÃ

Lê Đăng Thức

.

TUYÊN TRUYỀN CĐS

Đăng lúc: 01/03/2024 09:13:53 (GMT+7)

Bản tin tuyên truyền về cấp tài khoản định danh điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN

THĂNG THỌ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thăng Thọ, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Bản tin tuyên truyền về cấp tài khoản định danh điện tử

Theo quy định tại Luât Cư trú 2020 thì từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp chỉ còn được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Điều đó đồng nghĩa với việc khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, công dân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn Chíp điện tử, cơ quan có thẩm quyền sẽ tra cứu được các thông tin cư trú, nhân thân và thực hiện các giao dịch, công việc cho công dân hoặc công dân trực tiếp làm việc, giao dịch qua điện thoại di động (Smart phone) có tích hợp phần mềm VneiD được tải trên ứng dụng điện thoại CH PLAY hoặc APP STORE (công dân vào trang Facebook: Công an xã Thăng Thọ hoặc kết bạn Zalo: Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và xác lâp tài khoản định danh điện tử mức độ 1). Để đăng ký được tài khoản định danh điện tử công dân cần thực hiện các nội dung sau:

Trường hợp 1: Đối với công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn Chíp điện tử thì phải đến ngay Công an huyện hoặc Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn cấp Căn cước gắn Chíp điện tử đồng thời được cấp luôn tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trường hợp này công dân cần mang theo Bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe). Tức là công dân muốn có tài khoản định danh điện tử trên điện thoại thì bắt buộc phải có căn cước công dân gắn Chíp điện tử.

Trường hợp 2: Đối với công dân đã có căn cước công dân gắn Chíp điện tử: Công dân tải phần mềm VneiD được tải trên ứng dụng điện thoại CH PLAY hoặc APP STORE (công dân vào trang Facebook: Công an xã Thăng Thọ hoặc kết bạn Zalo: Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và xác lâp tài khoản định danh điện tử mức độ 1), trường hợp công dân muốn tạo tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì quy trình giống như trường hợp 1, công dân phải đến ngay Công an huyện hoặc Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trường hợp này công dân cần mang theo Bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe).

Khi người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ được hưởng những

lợi ích sau (đặc biệt là khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2

thì có thể ngồi tại nhà để thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng hoặc không phải mang theo các loại giấy tờ khi đi giao dịch, làm việc), cụ thể như sau :

- Thứ nhất, đối với người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thì công dân đó khi thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết.

- Thứ hai, đối với người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thì công dân đó có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình với bên thứ 3 thông qua quét mã Orcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Thứ ba, đối với người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thì công dân đó có thể thay thế Căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, hiểm y tế,....

- Thứ tư, đối với người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thì công dân đó có thể thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền.).

- Thứ năm là, bảo mật thông tin công dân, không thể giả mạo, chính xác và duy nhất do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý. Do vậy, khi công dân thực hiện các giao dịch điện tử trên môi trường điện tử sẽ thuận tiện và an toàn.

Mọi khó khăn, vướng mắc cần giải đáp liên quan đến thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đề nghị công dân vào trang Facebook: Công an xã Thăng Thọ hoặc kết bạn Zalo: Công an xã Thăng Thọ để được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và xác lập tài khoản định danh điện tử. Trường hợp công dân không thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử mà không thông báo lý do thì cơ quan Công an sẽ tích hợp nội dung trên vào phần mề m dữ liệu Quốc gia về dân cư và thông báo trên hệ thống truyền thanh, sau này các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị ảnh hưởng thì hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Nguyễn Xuân Đức

DUYỆT TIN BÀI

PCT. UBND XÃ

Lê Đăng Thức

.

Người tốt, việc tốt