Truy cập

Hôm nay:
69
Hôm qua:
102
Tuần này:
401
Tháng này:
2944
Tất cả:
218398

Ý kiến thăm dò

TUYÊN CHUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 29/02/2024 16:39:59

Tuyên truyền về cấp CCCD

ỦY BAN NHÂN DÂN

THĂNG THỌ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thăng Thọ, ngày tháng năm 2023

Bài tin tuyên truyền về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

mã định danh điện tử

Kính thưa: toan thê Nhân dân trên đia bàn xã Thăng Thọ.

Trong thời gian tới mọi giao dịch của công dân hầu hết được thực hiện thông qua dữ liệu chuyển đổi số trong đó để có thể tích hợp dữ liệu dân cư phải sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử. Phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an huyện Nông Cống chủ trì, phối hợp với Công an xã Thăng Thọ tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn trong ngày 29/08/2022 (tức ngày thứ 2), Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30; Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 tại hội trường UBND xã Thăng Thọ, đề nghị công dân có mặt đúng thời gian trên để được cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân. Nếu công dân nào cố tình trây ỳ, phớt lờ thông báo, cố ý không thực hiện quy định về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử khi đó cơ quan Công an sẽ tích hợp vào dữ liệu máy tính sau này khi các quyền và lợi ích của công dân bị ảnh hưởng thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo công dân hợp tác thực hiện tốt nội dung theo thông báo trên. Mọi thông tin cần giải đáp về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử công dân vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0904678226 (gặp đồng chí Đại úy: Nguyễn Xuân Đức- Trưởng Công an để được hướng dẫn và giải đáp)

NGƯỜI CUNG CẤP TIN BÀI

Quyách Xuân Thực

DUYỆT TIN BÀI

PCT. UBND XÃ

Lê Đăng Thức

TUYÊN CHUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đăng lúc: 29/02/2024 16:39:59 (GMT+7)

Tuyên truyền về cấp CCCD

ỦY BAN NHÂN DÂN

THĂNG THỌ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thăng Thọ, ngày tháng năm 2023

Bài tin tuyên truyền về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

mã định danh điện tử

Kính thưa: toan thê Nhân dân trên đia bàn xã Thăng Thọ.

Trong thời gian tới mọi giao dịch của công dân hầu hết được thực hiện thông qua dữ liệu chuyển đổi số trong đó để có thể tích hợp dữ liệu dân cư phải sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử. Phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an huyện Nông Cống chủ trì, phối hợp với Công an xã Thăng Thọ tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn trong ngày 29/08/2022 (tức ngày thứ 2), Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30; Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 tại hội trường UBND xã Thăng Thọ, đề nghị công dân có mặt đúng thời gian trên để được cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân. Nếu công dân nào cố tình trây ỳ, phớt lờ thông báo, cố ý không thực hiện quy định về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử khi đó cơ quan Công an sẽ tích hợp vào dữ liệu máy tính sau này khi các quyền và lợi ích của công dân bị ảnh hưởng thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo công dân hợp tác thực hiện tốt nội dung theo thông báo trên. Mọi thông tin cần giải đáp về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và định danh điện tử công dân vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0904678226 (gặp đồng chí Đại úy: Nguyễn Xuân Đức- Trưởng Công an để được hướng dẫn và giải đáp)

NGƯỜI CUNG CẤP TIN BÀI

Quyách Xuân Thực

DUYỆT TIN BÀI

PCT. UBND XÃ

Lê Đăng Thức

Người tốt, việc tốt