Truy cập

Hôm nay:
581
Hôm qua:
446
Tuần này:
2700
Tháng này:
1027
Tất cả:
205112

Ý kiến thăm dò

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Ngày 08/01/2024 10:29:33

Hội đồng nhân dân xã Thăng Thọ tổ chức kỳ họp thứ 8, Khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Hội đồng nhân dân xã Thăng Thọ tổ chức kỳ họp thứ 8, Khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng ngày 06/01/2023, Hội đồng nhân dân xã Thăng Thọ đã tổ chức kỳ họp thứ 8, Khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nống; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã; Bí thư Chi bộ, trưởng Ban công tác mặt trận thôn cùng các đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghebáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024.

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội xã Thăng Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; tổng diện tích gieo cấy 535 ha. Tình hình chăn nuôi đang dần ổn định, không có dịch bệnh diễn ra trên địa bàn xã. Dịch vụ thương mại tiếp tục duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành kinh tế đạt 357,2 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người 66,3 triệu đồng/người/ năm, Tổng số hộ nghèo trong toàn xã còn 20 hộ chiếm tỷ lệ 1,51%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo trong năm 2023, xã Thăng Thọ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Phát động Nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huy động đónggóp bằng mọi hình thức, bằng các nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường, tường rào mẫu, các thiết chế khuôn viên nhà văn hóa

Lĩnh vực văn hóa - xã hội hoạt động sôi nổi, chất lượng; tập trung tuyên truyền các hoạt động trọng đại của quê hương, đất nước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm.`

Cũng tại kỳ họp thứ 8, HĐND xã Thăng Thọ đã thông qua Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2023, dự toán thu chi ngân sách năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐND và các ban của HĐND xã; Báo cáo của Ủy ban MTTQ về xây dựng chính quyền, những tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Thảo luận và quyết nghị các báo cáo và 5 Tờ trình như sau:

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị phê duyệt thu chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2024

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư công năm 2024

3. Tờ trình về việc xin duyệt chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

4. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sữa chữa và xây mới cổng tường rào Trường Tiểu học Thăng Thọ

5. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình cải tạo sữa chữa và xây mới cổng tường rào trường THCS Thăng Thọ

Ông Phạm Hồng Khôi – Chủ tịch HĐND x㠖 Bí thư Đảng Bộ xã Thăng Thọ trả lời, tiếp thu ý kiến cử tri quan tâm và bế mạc kỳ họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy trách nhiệm đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, xây dựng xã Thăng Thọ ngày càng phát vững mạnh.

Người viết tin

Trịnh Thị Tâm

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Đăng lúc: 08/01/2024 10:29:33 (GMT+7)

Hội đồng nhân dân xã Thăng Thọ tổ chức kỳ họp thứ 8, Khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Hội đồng nhân dân xã Thăng Thọ tổ chức kỳ họp thứ 8, Khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng ngày 06/01/2023, Hội đồng nhân dân xã Thăng Thọ đã tổ chức kỳ họp thứ 8, Khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nống; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã; Bí thư Chi bộ, trưởng Ban công tác mặt trận thôn cùng các đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghebáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024.

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội xã Thăng Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; tổng diện tích gieo cấy 535 ha. Tình hình chăn nuôi đang dần ổn định, không có dịch bệnh diễn ra trên địa bàn xã. Dịch vụ thương mại tiếp tục duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành kinh tế đạt 357,2 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người 66,3 triệu đồng/người/ năm, Tổng số hộ nghèo trong toàn xã còn 20 hộ chiếm tỷ lệ 1,51%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo trong năm 2023, xã Thăng Thọ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Phát động Nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huy động đónggóp bằng mọi hình thức, bằng các nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường, tường rào mẫu, các thiết chế khuôn viên nhà văn hóa

Lĩnh vực văn hóa - xã hội hoạt động sôi nổi, chất lượng; tập trung tuyên truyền các hoạt động trọng đại của quê hương, đất nước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm.`

Cũng tại kỳ họp thứ 8, HĐND xã Thăng Thọ đã thông qua Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2023, dự toán thu chi ngân sách năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐND và các ban của HĐND xã; Báo cáo của Ủy ban MTTQ về xây dựng chính quyền, những tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Thảo luận và quyết nghị các báo cáo và 5 Tờ trình như sau:

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị phê duyệt thu chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2024

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư công năm 2024

3. Tờ trình về việc xin duyệt chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

4. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sữa chữa và xây mới cổng tường rào Trường Tiểu học Thăng Thọ

5. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương và nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình cải tạo sữa chữa và xây mới cổng tường rào trường THCS Thăng Thọ

Ông Phạm Hồng Khôi – Chủ tịch HĐND x㠖 Bí thư Đảng Bộ xã Thăng Thọ trả lời, tiếp thu ý kiến cử tri quan tâm và bế mạc kỳ họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy trách nhiệm đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, xây dựng xã Thăng Thọ ngày càng phát vững mạnh.

Người viết tin

Trịnh Thị Tâm

Người tốt, việc tốt