Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
136949

Ý kiến thăm dò

Ủy ban MTTQ xã

Ngày 29/10/2019 08:37:06

1. Đồng chí: Hoàng Xuân Thành
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
SĐT: 0945356846
Mail:
2. Đồng chí: Bùi Thị Nguyên
Chức vụ: PCT UBMTTQ xã
SĐT: 0949126706
Mail: buinguyenttnc@gmail.com
1. Đồng chí: Hoàng Xuân Thành
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
SĐT: 0945356846
Mail:
2. Đồng chí: Bùi Thị Nguyên
Chức vụ: PCT UBMTTQ xã
SĐT: 0949126706
Mail: buinguyenttnc@gmail.com

Người tốt, việc tốt