Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
136949

Ý kiến thăm dò

Hội đồng nhân dân xã Thăng Thọ

Ngày 29/10/2019 08:37:06

1. Đồng chí: Bùi Viết Niên
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã
SĐT: 0914476069
2. Đồng chí: Lại văn Cầu
Chức vụ: PCT HĐND xã
SĐT: 0948303556
3. Đồng chí: Hoàng Như Như Thức
Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế
SĐT: 0393826220
Mail: thuchoangnhu77@gmail.com
4. Đồng chí: Hoàng Thị An
Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - xã hội
SĐT:0397627227
Mail: anthangtho@gmail.com
1. Đồng chí: Bùi Viết Niên
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã
SĐT: 0914476069
2. Đồng chí: Lại văn Cầu
Chức vụ: PCT HĐND xã
SĐT: 0948303556
3. Đồng chí: Hoàng Như Như Thức
Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế
SĐT: 0393826220
Mail: thuchoangnhu77@gmail.com
4. Đồng chí: Hoàng Thị An
Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - xã hội
SĐT:0397627227
Mail: anthangtho@gmail.com

Người tốt, việc tốt